Naar de navigatie

Het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) heeft tot doel de zichtbaarheid van hoogopgeleide rijksambtenaren met een dubbele culturele achtergrond te bevorderen.

Themabijeenkomst: 'Provocatief Communiceren met humor', september 2017
Themabijeenkomst: ‘Voorbij het verschil’, 23 mei 2017
Intrapreneurship Masterclass , 30 maart 2017

'Het is te makkelijk om niets te doen, het gaat niet vanzelf, diversiteit is een groot goed niet alleen voor de (Rijks)overheid, maar ook voor de samenleving. Iedereen, blank of zwart, man of vrouw met rechte of kromme benen, heeft een bagage, een eigen rugzak waar men zijn eigenheid steeds uit kan putten'.  Jetta Klijnsma, Staatssecretaris van het ministerie van SZW

‘Je zou denken: je doet je werk goed en je werkt hard en dan kom je er wel vanzelf, maar zo werkt het niet. Mensen moeten soms een duwtje in de rug krijgen in de juist richting en daar kunnen dit soort bijeenkomsten en netwerken aan bijdragen’. Renée Jones-Bos, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Rusland

Video toespraken

Minister Lodewijk Asscher
'Diversiteit werkt'
Minister Jet Bussemaker
Minister Jeroen Dijsselbloem

Tekstgrootte